Marja Krans

Voorzitter

Marja verhuisde na 27 mooie en roerige jaren in Friesland met Nico naar Roosendaal. Vanuit Heverlee, waar ze na haar studie meewerkte aan de Vormingsschool, begon ze met haar toenmalige man als stagiaire, met gemeentestichting. Na de geboorte van haar dochter en het vertrek van de vader van haar dochter volgden 14 jaren als alleengaande moeder. Ze bouwde in die tijd Metanoia training & coaching verder op, ging voor de CU in de politiek en was vakdocent voor de ETS en de Wittenberg. Toen ze gevraagd werd als spreker voor een alleengaande moeder weekend van de EO, ging ze eerst zelf maar eens naar een alleengaande ouder weekend, van stichting Herstel en ervoer dit als kostbaar. Waar de echtscheiding erin gehakt had, met soms tegenvallende ervaringen met mensen die in hun onmacht hier ook niet altijd raad mee weten, was hier een plaats waar werd gefocust op Gods trouw en herstel. Ze werkte mee aan deze weekenden bij Herstel. Door haar huwelijk met Nico werd haar gezin uitgebreid met 2 bonus kinderen. Als trainer, coach en psychosociaal therapeut is ze actief in het bedrijfsleven, het profit en non-profit circuit. Geraakt door de niet oordelende liefde van God is het leven in vrijheid als christen, vanuit de identiteit die Hij je geeft, dichtbij en tot eer van de enige Power Papa, haar motto.