Missie PowerParent

In de maatschappij en ook in de kerk is een toename te zien van alleengaande ouders. Je bent een parel in Gods hand, die voor je kinderen en jouzelf het beste wil. Ontstaan vanuit diezelfde ervaring, willen we met PowerParent een inspirerende omgeving creëren waar we elkaar ontmoeten, bemoedigen,  opbouwen en ontwikkelen. We dagen elkaar uit vanuit Gods woord, om met perspectief invulling te geven aan je positie als ouder en (terug) in je kracht te komen. Daarbij zorgen we voor ontspanning en verwennerij… Een weekendje voor jouzelf, van ‘even uitblazen en weer opladen’.

Visie

We zijn een stichting  met passie voor alleengaande ouders, om met realiteitszin, compassie en Gods gedachten voor ons, opbouwende weekenden te organiseren. Ontmoeten, ontwikkeling en herstel zijn sleutelwoorden.

In het kort

Een weekend voor jou als alleengaande ouder, om je te laten vervullen en inspireren in alle opzichten. Je bent een powerparent die alle ballen in de lucht houdt en dat is niet niets! Gods plan met jou gaat door, want je bent uniek en kostbaar.

PowerParent gaat voor ontmoeting, herstel, verbinding en ontwikkeling. Vanuit het perspectief van Gods hart richten wij ons als PowerParent op het genieten, bemoedigen en versterken van elkaar.

Het Team

Idolette Veerman

Wij stellen ons graag persoonlijk voor


Marja Krans

Voorzitter

Marja Krans woont in Roosendaal en maakte zelf een echtscheiding door: na de geboorte van haar dochter vertrok de vader en volgden 14 jaren als alleengaande moeder. Alleen komen te staan leverde toentertijd wisselende ervaringen op met mensen die hier in hun onmacht ook niet altijd raad mee wisten.

De ervaring van Gods trouw, Zijn herstel en nieuw perspectief geeft zij graag door. Met haar huwelijk met Nico werd haar gezin uitgebreid met twee bonuskinderen; ook een avontuur. Marja’s motto is in overgave voluit en in vrijheid leven vanuit de niet oordelende liefde van God. De identiteit die Hij geeft is duurzaam!

Marja is in haar dagelijks leven actief vanuit Metanoia training & coaching als organisatietrainer, coach en psychosociaal therapeut. Ze is daarnaast vakdocent bij het Evangelisch College binnen de opleiding Pastorale Hulpverlening.


Nico van Bruggen

a.i. Penningmeester

Nico van Bruggen is getrouwd met Marja Krans, samen hebben ze drie kinderen.

Hij is in het dagelijks leven actief in de wereld van scheepvaart en bagger en doet dit met veel plezier.

Nico wil graag op de achtergrond actief zijn en steunde op die manier PowerParent en de weekenden vanaf het begin. Wellicht heeft hij jou ook met een paraplu boven je hoofd van de auto naar de entree begeleid?

Hoewel hij geen ambitie heeft penningmeester te zijn, neemt hij deze taak ad interim op zich, tot een nieuwe vrijwilliger zich hiervoor aanmeldt. Tijdens de weekenden kun je altijd een beroep doen op zijn luisterend oor, een no nonsense goed gesprek met een bak koffie, hand- en spandiensten.


Margriet Germeraad

Secretaris

Margriet is moeder van vier kinderen waarvan er twee bij onze hemelse Vader zijn. Haar huwelijk eindigde in een ingewikkelde scheiding, hetgeen veel reactie opriep in haar omgeving, lang niet allemaal positief. Het hele proces heeft haar diep geraakt, maar ondertussen is zij gaan schrijven over écht scheiden in
bedieningen, de patronen die hieronder liggen en christen zijn met als doel in de toekomst kerkelijke leiders van inzicht en informatie te voorzien.

Margriet is werkzaam in pastoraat en nazorg en onlangs opnieuw gaan spreken voor groepen en gemeenten. Tot haar ongeval was zij werkzaam in de zorg, daarna zette zij zich in als assistent beleidsmedewerker, adviseur, secretaris en voorzitter bij gehandicaptenbeleid, adviesraden en UWV.

Tijdens het PowerParent weekend in maart 2022 werd zij diep geraakt en hersteld van trauma´s. Hierdoor groeide een verlangen om nog meer van betekenis te zijn voor alleengaande ouders. Jozua 1 vers 9: ‘Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Here, uw God, is met u, overal waar u heen gaat’, is een tekst die van grote invloed en waarde is in haar leven. Margriet heeft passie voor mensen die vanuit hun gebrokenheid herstel zoeken en gaat naast hen op weg, samen met God.


Rebecca van Dam

Teamlid

Rebecca is de trotse moeder van twee superleuke tienerdochters en woont in het midden van het land. Tijdens het langdurig proces van haar scheiding ervoer ze hoe ingewikkeld het is om bestaande vriendschappen en familiebanden goed te houden en hoe eenzaam en onbegrepen je je in die situatie kunt voelen. 

Toch heeft ze in deze tijd altijd de onvoorwaardelijke liefde van God de Vader ervaren. Door de jaren heen heeft ze door de kracht van vergeving herstel en groei mogen ervaren. Steun, vriendschap en gebed vanuit haar kerk zijn daarvoor erg belangrijk geweest.

Daarom vindt ze het belangrijk dat er binnen de kerk bewogenheid en aandacht is voor alleengaande ouders, en dat er oog is voor wat deze vaders en moeders nodig hebben.

Rebecca werkt als redacteur en adviseur voor diverse media en zet haar communicatieskills met veel enthousiasme in voor PowerParent.


Idolette Veerman

Teamlid

Idolette Veerman is moeder van drie (bijna) volwassen kinderen en is na het overlijden van haar man twee keer gast geweest in een PowerParent weekend.

Ze heeft deze weekenden ervaren als waardevol en bemoedigend. Ze wil graag dat dit ook mogelijk is voor andere ouders en wil zich daarom biddend en luisterend inzetten in het weekend.


Charlotte van den Berge

Teamlid

Charlotte is 35 jaar getrouwd en is moeder van twee volwassen kinderen. Zij is opgegroeid in een gebroken en dysfunctioneel gezin. Ze heeft inmiddels geleerd om volop te genieten van het overvloedige leven dat Jezus gebracht heeft (Joh 10: 10b). In haar eigen praktijk Aqua Lilium deelt ze graag van de inzichten die zij door ervaringen met God heeft opgedaan in haar leven. Haar verlangen is dat jij het leven mag ervaren zoals Jezus het bedoeld heeft, het Leven met een hoofdletter; dwars door alle gebrokenheid heen.