Misssie PowerParent

In de maatschappij en ook in de kerk is een toename te zien van alleengaande ouders. Je bent een parel in Gods hand – die voor je kinderen en jouzelf het beste wil. Ontstaan vanuit diezelfde ervaring, willen we met PowerParent een inspirerende omgeving creëren waar we elkaar ontmoeten, bemoedigen,  opbouwen en ontwikkelen. We dagen elkaar uit vanuit Gods woord, om met perspectief invulling te geven aan je positie als ouder en (terug) in je kracht te komen. Daarbij zorgen we voor ontspanning en verwennerij… Een weekendje voor jou zelf, van ‘even uitblazen en weer opladen’.

Visie

We zijn een stichting  met passie voor alleengaande ouders, om met realiteitszin, compassie en Gods gedachten voor ons, opbouwende weekenden te organiseren. Ontmoeten, ontwikkeling en herstel zijn sleutelwoorden.

In het kort

Een weekend voor jou als alleengaande ouder, om je te laten vervullen en inspireren in alle opzichten. Je bent een powerparent die alle ballen in de lucht houdt en dat is niet niets! Gods plan met jou gaat door, want je bent uniek en kostbaar.

PowerParent gaat voor ontmoeting, herstel, verbinding en ontwikkeling. Vanuit het perspectief van Gods hart richten wij ons als PowerParent op het genieten, bemoedigen en versterken van elkaar.

Het Bestuur

Marja Krans

Voorzitter

Pieter Jan van der Ploeg

Penningmeester

Margriet Germeraad

Secretaris

Greetje van den Berg

Algemeen bestuurslid

Mathilda Boer

Algemeen bestuurslid

Wij stellen ons graag persoonlijk voor


Marja Krans

Voorzitter

Marja Krans is als organisatie trainer, coach en psychosociaal therapeut actief in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg. Ze is daarnaast vakdocent bij het Evangelisch College binnen de opleiding Pastorale Hulpverlening.  Ze maakte zelf een echtscheiding door: na de geboorte van haar dochter vertrok de vader en volgden 14 jaren als alleengaande moeder.

Ze werkte mee aan weekenden voor alleengaande ouders van de EO en stichting Herstel. Waar de echtscheiding erin gehakt had, met soms tegenvallende ervaringen met mensen die in hun onmacht hier ook niet altijd raad mee wisten, was hier de focus op Gods trouw en herstel. Met haar huwelijk met Nico werd haar gezin uitgebreid met 2 bonus kinderen. Marja woont in Roosendaal. Haar motto is voluit in vrijheid leven vanuit de niet oordelende liefde van God. De identiteit die Hij geeft is duurzaam!


Pieter Jan van der Ploeg

Penningmeester

Pieterjan van der Ploeg is getrouwd met Caroline en vader van ondertussen 3 getrouwde dochters en tevens opa van 5 kleinkinderen. Dit verraadt ook iets van zijn leeftijd. Hij wil graag zijn steentje bijdragen aan opbouwende weekenden voor alleengaanden, hoewel hij zelf geen ervaringsdeskundige is.

Pieterjan is een rustige luisteraar met oog voor mensen en wil die veiligheid bieden waardoor mensen zich kunnen uiten. Hij leeft en werkt vanuit het basisvertrouwen dat God er is en voor je zorgt.


Margriet Germeraad

Secretaris

Margriet is moeder van 4 kinderen waarvan er twee bij onze hemelse Vader zijn. Haar huwelijk eindigde in een ingewikkelde scheiding, hetgeen veel reactie opriep in haar omgeving, lang niet allemaal positief. Het hele proces heeft haar diep geraakt, maar ondertussen is zij gaan schrijven over écht scheiden in
bedieningen, de patronen die hieronder liggen en christen zijn met als doel in de toekomst kerkelijke leiders van inzicht en informatie te voorzien.

Margriet is werkzaam geweest in pastoraat en nazorg en betrokken in haar gemeente als spreker en leiding van de Youth Alpha. Tot haar ongeval was zij werkzaam in de zorg, daarna zette zij zich in als assistent beleidsmedewerker, adviseur secretaris en voorzitter bij gehandicaptenbeleid, adviesraden en UWV.

Tijdens het PowerParent weekend in maart 2022 werd zij diep geraakt en hersteld van trauma´s. Hierdoor groeide een verlangen nog meer om van betekenis te zijn voor alleenstaande ouders. Jozua 1 vers 9: ‘Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Here, uw God, is met u, overal waar u heen gaat’, is een tekst die van grote invloed en waarde is in haar leven. Margriet heeft passie voor mensen die vanuit hun gebrokenheid herstel zoeken en gaat naast ze op weg, samen met God.


Greetje van den Berg

Algemeen bestuurslid


Greetje van den Berg woont in Sliedrecht en is gehuwd met Piet. Samen zijn ze gezegend en dankbaar voor hun 9 inmiddels, gehuwde kinderen en heel blij met hun ruim 20 kleinkinderen. De laatste 20 jaar is ze vooral actief geweest op het gebied van innerlijke genezing en (bevrijdings)pastoraat, het leiden van vrouwen encounter weekenden en kringen.

Ze heeft een hart voor mensen en het verlangen om ze vrij te zetten van alles wat hen bindt en vasthoudt, ze toe te rusten en te stimuleren om in hun bestemming te komen. Zij leidt blijmoedig en enthousiast al jarenlang diverse gebedsteams  o.a. bij de Heart2heart Zomerweek en Destined to Reign. De visie van PowerParent sluit aan bij haar passie om mensen te dienen en vrij te zetten, zodat ze kunnen worden wie ze zijn in Christus.


Mathilda Boer

Algemeen bestuurslid

Mathilda is moeder van drie volwassen dochters en woont met haar jongste twee dochters in Waddinxveen. Na het beëindigen van haar huwelijk na 23 jaar ervaarde zij veel veroordeling vanuit de kerk op basis van onbegrip. Zij is gegrepen door Gods passie om de vrouw te scheppen, Zijn onvoorwaardelijke liefde en Zijn verlangen om ons een hoopvolle toekomst te geven. Zij wil bijdragen aan het doorbreken van het taboe in de christelijke wereld richting diegenen die er voor kiezen uit een (destructief) huwelijk te stappen.

De identiteit die God aan Zijn kinderen geeft is voor iedereen en zij wil alleengaande ouders motiveren om in die identiteit te wandelen en groeien. De tekst in Jesaja 60 “Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer” sluit hier mooi bij aan en heeft Mathilda als persoonlijke bemoediging ervaren die ze graag wil doorgeven.  Mathilda werkt als kwaliteitsfunctionaris, opleidingscoördinator en casemanager calamiteiten in de spoedzorg en kan zo haar ei kwijt in het organiseren, structureren en analyseren. Hiermee hoopt zij ook voor Power Parent een zegen te mogen zijn.