Sing-along

Wim Walkot

Er is iets bijzonders aan het samen zingen voor God. Vader, Zoon en Geest de eer geven die hen toekomt. We zien in de bijbel hoe Paulus zingt in de gevangenis en dat hij letterlijk bevrijd wordt. Lofprijzen, hoe moeilijk onze situatie ook kan zijn; kan tot een verandering leiden! Dat ervaar ik als zangleider van de evangelische gemeente “de Levensbloei” en ook in mijn eigen leven.

Het ligt voor ons niet altijd voor de hand te kiezen om te zingen voor God los van hoe we ons voelen, maar het werkt: door de aanbidding heen kan Gods Geest iets uitwerken in je hart.

In deze workshop gaan we samen zingen en mogen jullie vooraf verzoeknummers opgeven via de mail. Mocht er nou geen ruimte zijn voor bepaalde liederen, dan proberen we die in het programma van het weekend een plek te geven (als ik ze ken ;-))

Zing mee; een warm samenzijn tot eer van onze God.