De kracht van muziek

Muziek is een krachtig middel om je te uiten en om een gevoel of boodschap over te brengen. In deze workshop wil ik jullie meenemen in het proces van hoe ik liederen creëer.

De Bijbel zegt in Psalm 22 dat “God troont op de lofgezangen van zijn kinderen”. Uitgerekend in deze psalm, waar David zich alleen voelt en niets van God ervaart, schrijft hij dit.

Dit is met name ook typerend voor de manier hoe God werkt in mijn liedjes: dwars door de liederen die gaan over wat ik meemaakt, raakt Hij de mensen die zich herkennen in juist die onderwerpen.

Altijd is er in het lied het antwoord dat het goed komt omdat onze Hemelse Vader ons nooit loslaat; Hij is erbij.

Doel van de workshop is meer te leren over de kracht van muziek in ons leven en in de kerk en je daarin te uiten door bijvoorbeeld samen een lied te schrijven.

Wie geeft deze Workshop?

In een kleine evangelische gemeente “de Levensbloei” in Eibergen mag ik zangleider zijn. Onze gemeente is echt een herberg voor velen geweest en nu nog. Ben heel dankbaar dat ik deze gemeente mag dienen

Wim Walkot

Andere workshops tijdens dit weekend

Tijdens het weekend kun je kiezen uit een van deze uitdagende workshops